pl gb

Doradztwo strategiczne i ICT

/ Dokumentacja przetargowa

Mając bogate doświadczenie w sporządzaniu, analizie i weryfikacji wszelkiej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, poparte współpracą ze specjalistami i ekspertami w tej dziedzinie, proponujemy wsparcie w następujących zakresach:

  • ustaleniu podstawowych założeń dotyczących przedmiotu zamówienia,
  • warunków udziału w postępowaniu, jakie muszą spełniać wykonawcy,
  • ustalenie właściwego trybu udzielenia zamówienia,
  • pomoc w przygotowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  • pomoc w przygotowaniu Opisu Przedmiotu Zamówienia,
  • pomoc w przygotowaniu umowy z wybranym wykonawcą i udział w bezpośrednich negocjacjach,
  • asystę na wszystkich etapach procedury przetargowej, włączając w to udział w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami administracyjnymi,
  • opiekę nad projektem po zakończeniu przetargu – doradztwo technologiczne i prawne na etapie wdrożenia projektu aż do jego zakończenia, w szczególności na warunkach FIDIC, PRINCE 2, SCRUM, ITIL.

Należyta redakcja i opracowanie ww. dokumentów jest istotna nie tylko z perspektywy przepisów dotyczących zamówień publicznych, lecz także tych dotyczących dyscypliny finansów publicznych, które przewidują dotkliwe sankcje związane z nienależytym przeprowadzeniem postępowania przetargowego - nasze wsparcie w tym zakresie daje komfort spokojnej i bezpiecznej pracy nad wdrożeniem.

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.