pl gb

Historia

/ Daty

23 marca 2015r.

Oficjalne otwarcie trzech nowych budynków znajdujących się przy ulicy Cyfrowej.

2007 r. - 2009 r.
W 2007 roku zakończyła się większość realizowanych przez SPNT projektów współfinansowanych ze środków UE.

Rozpoczęto prace nad tworzeniem koncepcji projektu budowy Parku Naukowo Technologicznego "POMERANIA" przy ul. Niemierzyńskiej, z tego względu sprzedano nieruchomość przy ul. Mickiewicza będącą Inkubatorem Przedsiębiorczości.

W 2008 roku Spółka zwiększa swoją działalność w kierunku świadczenia usług o wymiarze komercyjnym skupiając się głównie na działalności dla administracji publicznej województwa zachodniopomorskiego. Z działalności komercyjnej osiągnięto przychód w wysokości 647.521,86 zł w 2008 r. (378.308,63 zł w 2007).

2006 r.
Ze względu na zmianę lokalizacji inwestycji SPNT w 2006 roku oddano Gminie Miasto Szczecin grunty przy ul. Struga.
Zorganizowano 8 warsztatów tematycznych nowych technologii w: poligrafii, sztuce użytkowej, informatyce, turystyce, technologii plazmy i biotechnologii.

Utworzono stałe formy współpracy w łańcuchu innowacji:

 • Forum Technologii Informatycznych,
 • Zachodniopomorska Platforma Poligraficzna,
 • specjalistyczne konferencje: sztuki użytkowej i wzornictwa przemysłowego, plazmy.

Dla potrzeb ciągłej współpracy utworzono następujące środowiska współpracy w Internecie:

 • portal druk na żądanie: www.e-drukuj.pl
 • technologia plazmy w biznesie: www.balticnet-plasmatec.org
 • serwis społecznościowy projektantów: www.dizajnerzy.pl
 • szkolenie e-learningowe:www.centrumedukacji.eu
 • technologie informatyczne: www.fti.spnt.pl
 • odnawialne źródła energii:www.biomasa.spnt.pl
 • szczeciński portal gospodarczy: www.e-mis.szczecin.pl

2005 r.
Opracowano i udostępniono nowe kursy e-learningowe z zakresu technologii plazmy niskich temperatur oraz realizowano wcześniej przygotowane 4 kursy (komunikacji w społeczeństwie informacyjnym, programowania komputerów, marki jako narzędzia budowania przewagi konkurencyjnej, Linux w biznesie); ze szkoleń skorzystały 2122 osoby;

Zorganizowano:

 • we współpracy z firmą SEGEL konferencję: "Ogrody Biznesu a EFTA i Norweski Mechanizm Finansowy - jak stworzyć warunki dla rozwoju przedsiębiorczości ?" (Szczecin, 14 września 2005 r. ? 35 uczestników);
 • konferencję "Plazma niskotemperaturowa a ochrona środowiska" (Szczecin, 16 grudnia 2005 r. - 105 uczestników);
 • 8 warsztatów tematycznych nowych technologii w: poligrafii, sztuce użytkowej, informatyce, turystyce, technologii plazmy i biotechnologii.

2004 r.
Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny otrzymuje wyróżnienie w konkursie "Świata Biznesu" i Północnej Izby Gospodarczej - Perły Biznesu 2004 - w kategorii Wydarzenie Gospodarcze 2004.

2003 r. - 2004 r.
Przystąpiono do Konsorcjum Parków Naukowo - Technologicznych w Polsce "Sieć regionalnych akceleratorów technologicznych".

Działania SPNT:

 • Wykonano następujące elementy infrastruktury (inwestycje):
  • Infrastrukturę informatyczną zawierającą centrum komputerowe i portal kooperacyjny do współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami w regionie zachodniopomorskim (wraz z jej przekazaniem do eksploatacji w dniu 21.10.2004 r.);
  • Laboratorium testowania oprogramowania (wraz z opracowaniem testów i wykonaniem wzorcowego testowania na przykładzie oprogramowania firmy UNIZETO Szczecin);
  • Utworzono Centrum Edukacyjne, zawierające 12-stanowiskowe laboratorium komputerowe, uniwersalny portal edukacyjny oraz zawartości cyfrowe 4 kursów;
  • Utworzono portal gospodarczy e-MIŚ (wspólnie z Wydziałem DGiP UM Szczecin) dla potrzeb mikro i małych przedsiębiorstw.
 • Opracowano projekty dalszej rozbudowy infrastruktury SPNT (odpowiednio do potrzeb i możliwości regionu) i złożono wnioski o finansowanie ze środków Unii Europejskiej, dotyczące:
  • budynku SPNT na Centrum Innowacji i Inkubator Technologiczny,
  • mobilnego laboratorium zdalnego nauczania,
  • laboratorium inżynierii oprogramowania.
 • Opracowano projekty wspomagania rozwoju MŚP opartego na innowacjach i wiedzy oraz złożono wnioski o finansowanie tych projektów ze środków UE, są to:
  • zastosowania nowych technologii plazmy,
  • tworzenie baz wiedzy dla przedsiębiorstw i sieci współpracy MŚP,
  • międzynarodowe centrum innowacyjno-kompetencyjnego w technologiach informacyjnych,
  • zdalne nauczania języka niemieckiego (na potrzeby biznesu),
  • przyszłościowe zawody społeczeństwa informacyjnego.
 • Świadczono następujące bezpłatne usługi dla MŚP, bezrobotnych, studentów i ogółu społeczeństwa:
  • udostępniono następujące kursy e-learningu: ABC oprogramowania komputerów; komunikacja w społeczeństwie informacyjnym; Linux w biznesie; marka jako budowanie przewagi konkurencyjnej; z kursów skorzystało dotychczas 1336 osób, w tym 690 studentów i uczniów, 160 bezrobotnych, 423 pracowników firm, 63 właścicieli firm;
  • przeprowadzono warsztaty z umiejętności formułowania zadań biznesowych i składania wniosków o finansowanie z UE (udział 35 studentów, opracowano 15 wniosków).
 • Przeanalizowano problemy zatrudnienia absolwentów szkół wyższych Szczecina we wszystkich grupach zawodów i zbadano prognozy zatrudnienia; rozpatrzono możliwości i warunki prowadzenia przez absolwentów własnej działalności gospodarczej; oszacowano niebezpieczeństwo bezrobocia wśród absolwentów; SPNT przygotował się merytorycznie do zorganizowania regionalnej konferencji na temat ?Inkubatory i zatrudnienie absolwentów? (odbyła się 17 maja 2005 r.).
 • Świadczenia odpłatne w zakresie:
  • doradztwa dla firm (uzyskano certyfikaty PARP dla specjalistów SPNT na prowadzenie doradztwa);
  • kursów specjalistycznych (uzyskano rejestrację w Wojewódzkim Urzędzie Pracy dla Centrum Edukacji SPNT jako jednostki edukacyjnej);
  • realizacji przykładowych produktów innowacyjnych.
 • Prowadzona była w szerokim zakresie działalność promocyjna SPNT oraz współpraca ze środowiskami: szkół wyższych, studentów, przedsiębiorstw i organizacji okołobiznesowych; zawarto umowy, porozumienia lub listy intencyjne z kilkoma partnerami krajowymi i zagranicznymi.

2002 r.
Włączono Uniwersytet Szczeciński w zarządzanie SPNT.
Wprowadzono politykę inkubowania firm w biurowcu przy ul. Mickiewicza 30 - 32 (preferencyjne opłaty czynszowe dla nowych przedsięwzięć).

2001 r.
Rozpoczynając działalność zorganizowano:

 • kurs dla bezrobotnych absolwentów pn. "Własna firma", szkolenie przeprowadzono przy współfinansowaniu PARP.
 • seminarium pn. "Krajowe i europejskie fundusze dla małych i średnich przedsiębiorstw" zorganizowane wspólnie z Akademickim Centrum Informatyki seminarium pn. "Wykorzystanie zaawansowanych technologii internetowych w biznesie" - udzielano bezpłatnych konsultacji w zakresie: zasad prowadzenia księgowości, zasad prawnych i podatkowych oraz prawa celnego obowiązujących na terenie Polski i Niemiec

2000 r. (grudzień)
Powstanie Szczecińskiego Parku Technologicznego w drodze przekształcenia Szczecińskiego Centrum Przedsiębiorczości Zakładu Budżetowego Gminy Miasta Szczecin.

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.