pl gb

Historia

/ Na Kolumba

Szczeciński Park Technologiczny Sp. z o.o. powstał z inicjatywy Miasta Szczecin w grudniu 2000 r. - w drodze przekształcenia Szczecińskiego Centrum Przedsiębiorczości Zakładu Budżetowego Gminy Miasta Szczecin.  Siedziba Parku - od początku jego historii - znajdowała się w Szczecinie, przy ul. Kolumba 86 - 89.

Do prowadzenia działalności statutowej Park otrzymał w 2001 roku od Gminy Miasto Szczecin:

  • budynek biurowo-magazynowy przy ul. Mickiewicza 30 - 32 o łącznej powierzchni użytkowej 717 m2 oraz grunty przyległe o powierzchni 0,24 ha.
  • grunty przy ul. Struga o powierzchni 3,5 ha

Działalność Spółki na Kolumba na rzecz przedsiębiorców od początku opierała się na środkach pochodzących z Unii Europejskiej począwszy od środków przedakcesyjnych, następnie z funduszy 2004-2006 oraz 2007-2013. Środki przedakcesyjne posłużyły Spółce na pierwsze, podstawowe wyposażenie oraz zorganizowanie pierwszych kursów. Temat IT od początku wpisany był w naszą działalność, pierwsze szkolenia obejmowały podstawy technologii informatycznych, następnie coraz bardziej zaawansowane kursy.  W tamtym okresie zrealizowano 16 projektów na łączną wartość ok.  8,5 mln zł. Ścisła współpraca z Wydziałem Informatyki Politechniki Szczecińskiej zaowocowała kilkukrotnym zorganizowanie Forum Technologii Informatycznych. Pierwszy Zachodniopomorski konwent Informatyków Administracji publicznej został zorganizowany jeszcze na Kolumba.

SPNT przyczyniło się do powstania nowych firm, dzięki środkom pochodzącym z funduszy ZPORR, które pozwoliły SPNT przekazać dotację oraz wsparcie pomostowe na założenie działalności gospodarczej powstało 37 firm.

W wyniku realizowanego w latach 2006-2008 projektu „Regionalne sieci współpracy innowacyjnej w zakresie wykorzystania i transferu wiedzy tworzące bazę klastra informatycznego” powstał Klaster firm informatycznych, którego działalność po zakończeniu projektu prowadzona była przez SPNT, a następnie jego członkowie zadecydowali o powołaniu stowarzyszenia, które w 2011 roku zostało zarejestrowane.

W 2007 roku z wraz z objęciem funkcji Prezesa Zarządu przez p. Grzegorza Fiuka rozpoczęła się działalność w zakresie planowania inwestycji, w wyniku, której powstała Koncepcja budowy Technoparku.  Z tego powodu budynek inkubatora przy ul. Mickiewicza prowadzonego przez Spółkę do roku 2007 został sprzedany w roku 2008.  Grunty przy ul. Struga zostały zwrócone Gminie w roku 2007. Od roku 2008 podjęto intensywne działania mające na celu przeprowadzkę do siedziby przy ul. Niemierzyńskiej oraz rozwijanie terenu Technoparku.

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.