pl gb

O nas

/ Struktura Spółki

Spółka działa na podstawie Aktu założycielskiego z dnia 18.12.2000 (ze zmianami) oraz Kodeksu Spółek Handlowych. Organami Spółki są:

Zgromadzenie wspólników

Wspólnicy na zgromadzeniu podejmują uchwały dotyczące przede wszystkim rozpatrzenia i zatwierdzania sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielania absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków jak również wszystkie inne uchwały związane z działalnością spółki.

Jedynym udziałowcem spółki jest Gmina Miasto Szczecin, która posiada 100% udziałów.

Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działania. Kadencja członków rady trwa 3 lata, członkowie powoływani są przez Zgromadzenie Wspólników na okres indywidualnej kadencji.

Skład Rady Nadzorczej:
Marek Stawarczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Czesław Plewka - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Joanna Martyniuk - Sekretarz Rady Nadzorczej.

Zarząd spółki
Organem uprawnionym do reprezentacji podmiotu jest Prezes Zarządu jednoosobowo.
Prezes Zarządu: Andrzej Feterowski (od 26 kwietnia 2013 roku).

Zarząd realizuje zadania Statutowe Spółki powierzając działania Menedżerom działów.
W Strukturze organizacyjnej Spółki wyodrębnione są następujące działy, którymi zarządzają Menedżerowie:

 1. Dział Projektów – Katarzyna Wiśniewska-Kwaśnik
 2. Dział Infrastruktury IT – Zbigniew Krupa
 3. Dział Obsługi i Inwestycji - Dorota Batogowska

Główne zadania Działu Projektów:

 • Preinkubacja i inkubacja firm w Technoparku, wsparcie rozwoju firm
 • Współpraca z otoczeniem zewnętrznym – uczelnianym, biznesowym, administracyjnym, organizacja wydarzeń dla firm IT
 • PR i marketing Technoparku Pomerania, współpraca z Klastrem ICT Pomorze Zachodnie
 • Realizacja projektów nauka – biznes
 • Usługi konsultingowe dla Administracji publicznej i firm dot. funduszy UE
 • Specjalistyczne szkolenia informatyczne i menedżerskie, projekty UE
 • Usługi dla administracji z zakresu e-zdrowia
 • Organizacja Konwentów Informatyków Administracji Publicznej

Główne zadania Działu Infrastruktury IT:

 • Zarządzanie infrastrukturą informatyczną i teletechniczną w Technoparku Pomerania
 • Zarządzanie sieciami w Technoparku Pomerania
 • Helpdesk dla pracowników Technoparku oraz firm z Technoparku
 • Obsługa klientów serwerowni

Główne zadania Dział Obsługi i Inwestycji:

 • Obsługa organizacyjna Spółki 
 • Obsługa administracyjna klientów Spółki 
 • Zarządzanie obiektami Technoparku Pomerania
 • Obsługa działalności inwestycyjnej

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.