pl gb

Projekty

/ Archiwum projektów

  < wróć do listy

ICT (B)usiness to(2) (E)ducation czyli modernizacja oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym w powiązaniu z potrzebami lokalnego/ regionalnego rynku pracy

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, projekt innowacyjny

Termin realizacji: 01.08.2012-30.11.2015

Kwota: 1 116 630,00 zł

 

OPIS:

Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny jako organizacja czynnie zaangażowana w proces transferu wiedzy ze świata biznesu do edukacji, podjął starania mające na celu podniesienie oferty kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym. Uruchomiony został innowacyjny projekt, który zakłada realizację specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie IT i opracowanie materiałów dydaktycznych do nauczania języków programowania. Zarówno szkolenia, jak i prace nad materiałami dydaktycznymi mają odbywać się przy udziale praktyków z firm Klastra ICT Pomorze Zachodnie.
Celem działania jest zaangażowanie regionalnych przedsiębiorców z branży IT w proces kształcenia zawodowego szkół o profilu informatycznym. Dzięki włączeniu w działania przedsiębiorców skupionych w Technoparku Pomerania zarządzanym przez Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny oraz w Stowarzyszeniu Klaster ICT Pomorze Zachodnie zostanie opracowany Model ICT B2E (business to education), opierający się o potrzeby regionalnego rynku pracy i trendy technologiczne, oceniane jako jedne z ważniejszych w rozwoju nowoczesnej informatyki. Powstała platforma wymiany informacji między nauczycielami a pracodawcami będzie instrumentem szybkiego dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy. W rezultacie zmodernizowane programy nauczania i podniesione kompetencje nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie IT pozwolą na lepsze przygotowanie do podjęcia pracy lub dalszej edukacji absolwentów szkół zawodowych o profilu informatycznym. Opracowany model wsparcia możliwy będzie do wdrożenia we wszystkich regionach kraju, we współpracy szkół zawodowych z klastrami i innymi organizacjami branżowymi.

Więcej informacji: www.b2e.spnt.pl

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.