pl gb

Zapytania ofertowe

/ ZAPYTANIE OFERTOWE NA "Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego w Szczecinie”

Szczecin, 24.05.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA

"Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego w Szczecinie”

Szanowni Państwo,

Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usługi dostępu do Internetu. Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest w trybie konkurencyjnym, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania wykonawców, jawności i przejrzystości, a także przy dołożeniu przez osoby przeprowadzające postępowanie wszelkich starań w celu zachowania obiektywizmu oraz bezstronności.

 

I. Przedmiot zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Metoda przesyłu danych – światłowód.
 2. Zakończenie łącza - port SFP w switchu Zamawiającego.
 3. Punkt zakończenia łącza - pomieszczenie P5 przy ul. Niemierzyńskiej 17a lub serwerownia ul. Cyfrowa 8.
 4. Gwarantowane pasmo – proszę o przedstawienie wyceny dla opcji 300 Mbps, 600 Mbps, 1Gbps
 5. Obsługa BGP i rozgłaszanie puli adresów IP PI (Provider Independent) zarówno IPv4 jak i IPv6 dla posiadanych przez Zamawiającego ASN (Systemów Autonomicznych).
 6. Możliwość zgłoszenia awarii 24h/dobę.
 7. Czas reakcji na zgłoszenie (usunięcie usterki) maksymalnie 8h.
 8. Rozliczanie: 95 percentyl, dostępny burst = commitment x2.
 9. Możliwość zwiększenia pasma w trakcie trwania umowy.
 10. Czas trwania usługi – proszę o przedstawienie wyceny dla opcji 6 i 12 miesięcy

II. Oferta

W ofercie należy wskazać następujące elementy:

 1. Nazwa i adres Wykonawcy
 2. Oferta cenowa – powinna określać ryczałtową cenę brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia i powinna uwzględniać wszystkie koszty Wykonawcy.

III. Forma płatności

Płatność przelew w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury przez Wykonawcę. Płatności miesięczne.

IV. Termin nadsyłania ofert

29.05.2016r. (do godz. 15:00) osobiście lub pocztą mailową na adres email: zkrupa@spnt.pl.

V. Termin wykonania usługi

6/12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

VI. Kryteria wyboru oferty

Cena: 100%.

VII. Wybór wykonawcy i data zawarcia umowy

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednakże nie później niż w terminie 3 dni od daty wyboru Wykonawcy.

VIII. Zamawiający

Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny sp. z o. o.

ul. Cyfrowa 6

71-441 Szczecin

NIP: 955-200-02-38

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panem Pawłem Muszyńskim, tel.: 918522407,
email: pmuszynski@spnt.pl.

Do pobrania:

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.