pl gb

Konsulting funduszy UE

/ Indywidualne diagnozy

Indywidualne diagnozy to dokumenty niezbędne przy uzasadnianiu potrzeb, na zaspokojenie których można uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej. Diagnozy jako osobnego dokumentu wymaga się od wnioskodawcy projektu unijnego. Przedstawiona we wniosku o dofinansowanie diagnoza powinna być zatwierdzona organ prowadzący, najczęściej jest to właściwy urząd.

Wykonujemy wszelkie niezbędne diagnozy m.in.:

- indywidualnego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ogólne

- stopnia poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności u wybranej grupy respondentów

 - otoczenia społeczno – gospodarczego ( w tym podmiotów: przedsiębiorców, instytucji zrzeszających przedsiębiorców, pracodawców, instytucji rynku pracy)

- diagnozy potrzeb, barier, deficytów i oczekiwań uczestników projektu dofinansowanego z UE  (grupy docelowej).

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.