pl gb

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Termin realizacji: 01.06.2014 r. – 30.11.2014 r.

Kwota: 338.229,94 zł

Opis:
Celem projektu było podniesienie kwalifikacji programistycznych 59 pracowników z 3 firm z branży ICT  woj. zachodniopomorskiego: Sagra, brightONE, Squiz.

  1. W ramach szkolenie dla firmy Sagra - Professional Scrum Developer uczestnicy zdobyli wiedzę niezbędną do pracy metodą Scrum, poznali dobre praktyki deweloperskich, jak TDD, continous integration czy refactoring. Szkolenie w całości realizowane było w języku angielskim.
  2. Pracownicy firmy brightONE  odbyli szkolenie Programowanie w Qt 5.0, w ramach którego zdobyli umiejętności niezbędne do tworzenia multiplatformowych aplikacji z wykorzystaniem frameworka Qt 5.0 oraz wiedzę umożliwiającą budowanie zaawansowanych aplikacji GUI wykorzystujących bogaty zestaw widgetów oferowanych przez Qt.
  3. Szkolenie dla firmy Squiz - JavaScript Specialist CIW pozwoliło uczestnikom szkolenia zdobyć wiedzę niezbędną do pracy z językiem programowania JavaScript oraz nabyć umiejętności umożliwiające  korzystanie z funkcji języka przy tworzeniu Web aplikacji.

Wszystkie szkolenie były zakończone certyfikowanymi egzaminami.

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.