pl gb

PRAWNO TECHNOLOGICZNY BIULETYN E-ADMINISTRACJI

/ Wydanie szóste, lipiec 2016

 

Szanowni Państwo,

Wracamy po dłuższej przerwie z garścią informacji nt. temat prawnych
i technologicznych zagadnień związanych z informatyzacją administracji. Bardzo jest nam miło przekazać na Państwa ręce kolejny numer Prawno-technologicznego biuletynu e-administracji. Jak zwykle, by zadowolić naszych czytelników wybraliśmy bardzo różnorodną tematykę artykułów.

Ostatni okres to czas wielu zmian ustawowych, zarówno na poziomie Unii Europejskiej jak i krajowym. Spośród wielu zmian, warto odnotować te istotniejsze:

  1. Zmiany w systemie zamówień publicznych - ostatnia duża nowelizacja wprowadziła wiele zmian w zakresie kryteriów oceny ofert, umów o wykonanie zamówienia czy łączenia oraz dzielenia zamówień publicznych.
  2. Wprowadzenie ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego nowych regulacji w zakresie ponownego wykorzystania informacji publicznych (i ich konsekwentne wyłączenie z ustawy o dostępie do informacji publicznej).
  3. Kolejne zmiany w tzw. „Megaustwie”, czyli ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.
  4. Zakończenie prac nad reformą systemu ochrony i przetwarzania danych osobowych na poziomie UE.

Te i inne zmiany powoduję, że „na naszych oczach” zmienia się zasadniczo system regulacji funkcjonujących na styku prawa
i informatyzacji, warto jest więc być z nimi na bieżąco, tak aby móc przygotować swoją organizację do zmieniającej się rzeczywistości.

W tym numerze skupiliśmy się zatem m.in. na tematyce związanej z informatyzacją podmiotów publicznych z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W projektach współfinansowanych zazwyczaj jedna z większych bolączek to zagadnienia związane w pomocą publiczną. W syntetyczny sposób postaraliśmy się Państwu przybliżyć ten temat.

Jako jednostki administracyjne są Państwo zobowiązani do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ciągły rozwój technologii komunikacyjno-informacyjnych wymusza konieczność zakupu oraz rozbudowy Państwa systemów informatycznych, zatem postaraliśmy się przybliżyć ten temat w kontekście zmian w PZP.

Perspektywa roku 2020 stawia natomiast ambitne cele w zakresie dostępu do szerokopasmowego Internetu i cyfryzacji. Dlatego znajdą Państwo również kilka słów o nowelizacji tzw. „Megaustawy” telekomunikacyjnej. Jej zadaniem jest usunięcie barier administracyjnych, prawnych i finansowych rozwoju sieci, zwłaszcza na obszarze tzw. białych plam.


Katarzyna Wiśniewska, Menedżer Działu Konsultingu ICT,
Redaktor Naczelna (kontakt: kwisniewska@spnt.pl)


Rafał Malujda, Radca Prawny, Rzecznik Patentowy
(kontakt: r.malujda@malujda.pl)

Deklaracja Dostępności

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies są niezbędne do prawidlowego funkcjonowania serwisu. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszym Regulaminie w rozdziale Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.